Coaching

Coaching richt zich op het vrijmaken van je (onbenutte) kwaliteiten zodat je tot betere prestaties kunt komen en een grotere voldoening ervaart. In een coachingstraject werk je aan verbetering in gedrag en resultaat met doelen die je zelf stelt. De coach helpt leerprocessen in gang te zetten en stimuleert je om te experimenteren. Mogelijke leerbelemmeringen worden verkend en zo ver mogelijk weggenomen. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en mogelijkheden om resultaten te bereiken.

Een coachingstraject wordt op maat samengesteld en bestaat doorgaans uit vijf tot tien gesprekken. De huidige situatie wordt in kaart gebracht, doelen worden gesteld, mogelijkheden en ondersteuning worden verkend zodat u in de praktijk aan de slag kan. Nieuw opgedane ervaringen brengt u dan mee in het volgende gesprek.

Wat levert coaching je op?

  • Je krijgt inzicht in je functioneren, je persoonlijke kwaliteiten en je ontwikkelt nieuwe vaardigheden
  • Je werkgedrag wordt effectiever waardoor prestaties verbeteren
  • Je ervaart meer motivatie en voldoening
  • Je leert persoonlijke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen