Supervisie en Leersupervisie

Supervisie

Supervisie is een op het individu gerichte vorm van leren, waarbij methodisch wordt ingegaan op je persoonlijke leervragen ten aanzien van het werk dat je uitvoert. Het doel is om inzicht te krijgen in je eigen werkstijl en persoon. Je verkent en herkent vaste patronen door middel van reflectie op je handelen. Je gaat op zoek naar dieperliggende motieven die je interacties sturen. Zodra je je hiervan bewust wordt staan er (nieuwe) keuzes tot je beschikking. Om goed te zijn in je werk is het belangrijk om te weten wát je doet, en om welke reden. De supervisor begeleidt je bij het aanleren van ander werkgedrag.

Een supervisietraject bestaat uit tien tot vijftien bijeenkomsten van één tot anderhalf uur, met een frequentie van eens per twee weken. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangeleverd door de supervisant .

Supervisie kan zowel individueel worden gegeven, maar ook in een kleine groep (twee- of drietal). De ontvangen supervisie valt onder de erkenning van beroepsvereniging LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching).

Wat levert supervisie je op?

  • Je wordt je bewust van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en kunt deze integreren in de uitvoering van je werk; je persoonlijke effectiviteit verbetert
  • Je leert interactie in het hier-en-nu hanteren
  • Je leert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en posities te bekijken
  • Je vergroot je vermogen om zelfstandig te leren

Leersupervisie

Leersupervisie is bedoeld voor supervisoren in opleiding (SIO’s). Wanneer zij de opleiding tot supervisor volgen, starten zij met het geven van supervisie onder begeleiding van een leersupervisor. Zij krijgen supervisie-over-supervisie. Per september 2015 ben ik erkend leersupervisor.