Intervisie

Intervisie is een manier om systematisch en professioneel gebruik te maken van de deskundigheid van collega’s. In groepen van vier tot acht personen die eens in de zes á acht weken bijeenkomen wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Dit gebeurt op twee niveaus: het inhoudelijke niveau (de casus) en de manier waarop er wordt gewerkt (het proces, de wijze van communiceren en samenwerken met elkaar).

Je kunt kiezen voor enerzijds begeleide intervisie waarbij de begeleider aanwezig is om het proces te bewaken, hierin interventies te doen en verschillende vormen van intervisie introduceert. De bijeenkomsten duren twee tot drie uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Je spreekt hiervoor een traject op maat af.

Anderzijds kun je bij intervisie kiezen voor een intervisietraining waarbij de begeleider de groep traint om na een aantal bijeenkomsten zelfstandig verder te gaan. De groep ontwikkelt vaardigheden om zelfstandig het proces te bewaken en maakt kennis met verschillende intervisievormen. De bijeenkomsten duren twee tot drie uur, afhankelijk van het aantal deelnemers. Doorgaans bereikt een groep na vijf of zes bijeenkomsten de gewenste zelfstandigheid.

Wat levert intervisie je op?

  • Inzicht en kennis van de eigen beroepshouding en van anderen
  • Men leert situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken
  • Ontwikkeling van het teamproces
  • Bevordering en uitwisseling van beroepskennis (kennismanagement)
  • Het leren hanteren van verschillende intervisievormen
  • Vaardigheden om collega’s te ondersteunen in het werk
  • Vaardigheden om problemen in het werk aan te pakken