Hoe het werkt

Werkwijze

Ik werk ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat ik niet persé met je terug hoef naar wat er in het verleden in jouw leven is gebeurt. Nieuwe ervaringen opdoen in het hier-en-nu is meestal veel effectiever. Het kan soms wel helpen te weten waar je huidige reacties en patronen vandaan komen en wat je mogelijk tegenhoudt met nieuwe ervaringen te experimenteren. In het heden met mildheid naar jezelf leren kijken geeft ruimte voor iets nieuws, iets wat nu beter bij je past. Ik sta niet boven jouw proces om je te vertellen wat je moet doen, ik maak er onderdeel van uit. Wanneer het relevant is breng ik in wat ik ervaar in het contact. Hiermee wil ik naast je staan en tegelijk een “tegenover” zijn waaraan je kunt ervaren en leren.

Omdat ik vind dat je de mogelijkheid moet hebben een therapeut te zoeken die bij je past nodig ik je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Wanneer je besluit niet met mij verder te gaan breng ik geen kosten in rekening. Wanneer je besluit wel met mij aan de slag te gaan, dan hanteer ik mijn gewone tarief.

Tarieven

Supervisie/Leersupervisie, per uur€ 100Incl. BTW 21%
Coaching, per uur€ 100Incl. BTW 21%
IntervisieTraject op aanvraagExcl. BTW 21%
Therapie individueel, per uur€ 80BTW vrij
Relatie/gezinstherapie, anderhalf uur€ 120Incl. BTW 21%

Vergoedingen

Supervisiecoaching en intervisie worden niet vergoed vanuit verzekeringen. Omdat deze begeleidingsvormen gericht zijn op je professie kan je een beroep doen op je werkgever. Tegenwoordig zijn werkgevers regelmatig bereid bij te dragen aan je professionele ontwikkeling.

Therapie wordt vaak gedeeltelijk vergoed van uit een aanvullende verzekering omdat ik aangesloten ben bij mijn beroepsvereniging NVAGT en koepelorganisatie RBCZ. Deze vergoeding komt vanuit “alternatieve zorg” (Gestalttherapie). Informeer bij jouw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per verzekeringsmaatschappij.

Aangesloten bij Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), en bij de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ, licentienummer 901137R

Afspraken die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. 

Heb je een klacht?

Indien je een klacht hebt over de zorg die ik heb geleverd hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk van je om te komen tot een bevredigende oplossing. Mocht ons dat onderling niet lukken, dan kun je terecht bij mijn beroepsvereniging NVAGT. Hier vind je de klachtenprocedure terug. Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie voor complementaire en alternatieve zorg (SCAG).

Deze therapeut staat ingeschreven in het RBCZ-register,  Registertherapeut BCZ is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

Privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Overige details over de borging van je privacy heb ik opgenomen in de behandelovereenkomst.