Hoe het werkt

Werkwijze

Ik werk ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat ik in het hier-en-nu (gedoseerd) nabij kom in het contact. Ik sta niet boven jouw proces om je te vertellen wat je moet doen, ik maak er onderdeel van uit. Wanneer het relevant is breng ik in wat ik ervaar in het contact. Hiermee wil ik naast je staan en tegelijk een “tegenover” zijn waaraan je kunt ervaren en leren.  Dit draagt  eraan bij dat je zélf nieuwe antwoorden vindt op situaties, antwoorden die bij jou passen.

Binnen de therapie vind ik het belangrijk om zowel aandacht te hebben voor het verleden, als het heden en de toekomst. De ervaringen die je hebt opgedaan toen je jong was draag je met je mee en kleuren het heden. In het heden speelt zich dat actueel af en is op te sporen, zichtbaar en voelbaar te maken welke invloed er nog is uit het verleden en staan we stil bij of je dat nog zo wilt of niet. Het heden geeft echter ook nieuwe mogelijkheden, kans op regie nemen en nieuwe keuzes. Hiermee oefen je invloed uit op de toekomst die voor je ligt en hoe je deze wilt vervullen.

Omdat Gestalttherapie een belevingsgerichte therapie is, is het lichamelijke gewaar worden een belangrijk instrument.

Mijn stijl is nabij, persoonlijk, warm, confronterend met compassie, en liefst met een beetje humor. Laten we lachen om onszelf, dat we weer eens in oude valkuilen zijn getuimeld!

In een eerste gesprek verkennen we waar je tegenaan loopt, hoe dat zo ontstaan is en wat je wilt bereiken in therapie. Je kunt hierin tevens ervaren hoe ik werk, ik kan je daar desgewenst meer over vertellen. Ik kan inschatting maken van wat ik voor je kan betekenen en we staan stil bij of er een match is tussen ons.

Tarieven

Vanaf 1 september 2022 werk ik voor individuen niet langer met losse sessies. De afgelopen maanden heb ik een sterk traject ontwikkelt voor mensen die in relatief korte tijd de diepte in willen gaan. Hier vind je meer informatie: http://www.competentcoaching.nl/veranker-jezelf-in-je-innerlijk-kompas/

Vergoedingen

Supervisiecoaching en intervisie worden niet vergoed vanuit verzekeringen. Omdat deze begeleidingsvormen gericht zijn op je professie kan je een beroep doen op je werkgever. Tegenwoordig zijn werkgevers regelmatig bereid bij te dragen aan je professionele ontwikkeling.

Therapie wordt vaak gedeeltelijk vergoed van uit een aanvullende verzekering omdat ik aangesloten ben bij mijn beroepsvereniging NVAGT en koepelorganisatie RBCZ. Deze vergoeding komt vanuit “alternatieve zorg” (Gestalttherapie). Informeer bij jouw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen per verzekeringsmaatschappij.

Aangesloten bij Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), en bij de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ, licentienummer 901137R

Afspraken die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. 

Heb je een klacht?

Indien je een klacht hebt over de zorg die ik heb geleverd hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk van je om te komen tot een bevredigende oplossing. Mocht ons dat onderling niet lukken, dan kun je terecht bij mijn beroepsvereniging NVAGT. Hier vind je de klachtenprocedure terug. Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie voor complementaire en alternatieve zorg (SCAG).

Deze therapeut staat ingeschreven in het RBCZ-register,  Registertherapeut BCZ is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

Privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Overige details over de borging van je privacy heb ik opgenomen in de behandelovereenkomst.