Therapie

Individuele therapie

Iedereen komt in het leven moeilijkheden tegen. Meestal lukt het om daar zelf of met behulp van de mensen om je heen je weg in te vinden. Deze gebeurtenissen vormen ons, doen ons groeien. We worden er als mens rijker van. Soms echter lukt het niet om zelf een antwoord te vinden op datgene waar je tegenaan loopt. Er gebeurt teveel ineens in je leven, of je oude oplossingen werken niet meer. Je voelt je misschien verward, machteloos en gefrustreerd, je lijkt vast te zitten.

Gestalttherapie helpt je te ontdekken waarin je precies vastloopt en ondersteunt je in het vinden van nieuwe antwoorden. Het gaat er niet om of wat je doet goed of fout is, het gaat erom of het voor jou werkt of niet en hoe je weer bij je KRACHT kunt komen. Allemaal leren we in ons opgroeien bepaalde manieren om met situaties om te gaan, onze overlevingsstrategieën. Deze leren we niet voor niets. Ze hielpen ons, of beschermden ons. Tegelijkertijd bedekken deze strategieën oude pijn én onze authenticiteit. Vastlopen in deze strategieën voelt waarschijnlijk heel ongemakkelijk maar is in wezen iets positiefs. Je wezen geeft aan dat het tijd is voor iets wat beter past, iets wat jou meer RECHT doet.

“De weg eruit, is erdoorheen.” De weg uit patronen die niet langer goed voor je zijn, verloopt zowel via het aankijken en beleven van oude emoties die nooit eerder beleeft of geuit zijn. Daardoor oefenen ze nog hun invloed uit op het heden. Als ook via het experimenteren met nieuw gedrag in het heden. Gestalttherapie is dan ook een belevings- en procesgerichte therapie.

Vanuit mijn verlangen om authenticiteit en bezieling in de wereld te brengen wil ik duurzame transformatie faciliteren. Dat betekent dat ik individueel niet met losse sessies werk, maar een traject heb ontworpen waarbij je nog steeds je eigen inbreng hebt. Hier vind je de link naar meer informatie:

http://www.competentcoaching.nl/veranker-jezelf-in-je-innerlijk-kompas/

Relatie therapie

Relaties of gezinnen zijn bij uitstek de plek waarin je tegen jezelf en elkaar oploopt én waar je de kans hebt aan elkaar te groeien. Het valt niet altijd mee om een weg te vinden tussen jouw behoeften en die van je partner of andere gezinsleden, en dat elke dag opnieuw. Het vraagt een voortdurend samenspel tussen geven en nemen, je grenzen bewaken en elkaar tegemoet komen. Om daarover liefdevol en duidelijk te kunnen zijn. Als dat niet lukt, zeker als dat al langere tijd het geval is, ontstaat er frictie, onbegrip, beschuldigen, verharding en verwijdering. Op dat moment is het extra moeilijk geworden om je kwetsbaar op te stellen en te komen met je verdriet, je onzekerheden en je verlangens. Relatietherapie kan jullie helpen om te leren communiceren op een manier die constructief is, ook over datgene waar je boos over bent of tot op het bot gekwetst.

Gezinstherapie

Voor kinderen is het van belang dat zij opgroeien in een veilig nest waarin zij zichzelf kunnen ontplooien tot wie zij zijn. Dat gaat gepaard met vallen en opstaan, met uitproberen, mislukken en slagen. Zij hebben hierbij de aanmoediging en begrenzing nodig van hun ouders. “Rechtvaardige liefde” bestaat uit het onvoorwaardelijk houden van je kind als persoon, ongeacht wat hij of zij uitspookt. Daarnaast heeft hij of zij duidelijke grenzen nodig gericht op zijn of haar gedrag, (waarbij je de verbinding in stand houdt). Bij voorkeur júllie persoonlijke grenzen en niet persé datgene wat “wel of niet zo hoort”. Dat kan moeilijkheden opleveren wanneer je als ouder bijvoorbeeld zelf niet geleerd hebt om je grenzen aan te geven, niet goed met emoties kunt omgaan, of niet zoveel warmte en liefde ontvangen hebt. Je toevallig een heel temperamentvol kind hebt gekregen, of als gezin te maken hebt met moeilijkheden. Gezinstherapie kan zich richten op jullie ondersteunen als ouderteam, het herstellen van de gezagsrelatie en het verbeteren van de onderlinge interactie.