Over mij

 “Ken jezelf en je kent de ander” – Merel

In het onder ogen zien van mijn eigen gevoelens, angsten, valkuilen, kwaliteiten en verlangens kwam ik niet alleen tot een beter contact met mezelf, maar ook met anderen. Ik ben zelf diep gegaan en doe dat nog steeds. Ik kan een ander immers maar zo diep ontmoeten als ik zelf ben geweest. (Bijna) niets van wat jij meemaakt en ervaart is mij vreemd of niet invoelbaar. Naast reguliere opleidingen investeer ik in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling, bijvoorbeeld via emotioneel lichaamswerk, ademwerk, meditatie en yoga. Ik beschouw mezelf als een nuchter en aards type en houd van “doen wat je zegt, en zeggen wat je doet”.

De ontwikkeling van mijzelf en van anderen is wat mij gegrepen heeft in het leven. Ik wil niet dat je verándert door een ontwikkelingstraject te volgen. Ik wil dat je wordt wie je bent! De persoon die (weer) vrij komt te staan van oude opgelegde patronen, van zelf-oordelen en angst. De persoon die kracht en grond vindt in zichzelf en zich zowel kan verbinden met anderen als zich kan onderscheiden.

Mijn weg heeft gelopen langs de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (’00), de VO Supervisie en Coaching (’08) en de Gestaltgezins-en relatietherapie opleiding (’14). Ik heb werkervaring in de GGZ, voornamelijk met kinderen, adolescenten en volwassenen met een vorm van autisme en hun gezinnen. Daarnaast ook met andere problematiek als ADHD, schizofrenie en depressie.

Vervolgens heb ik trajecten gevolgd om leersupervisor en docent supervisiekunde te worden en ben ik van september 2017 tot en met juni 2019 verbonden geweest aan het Kempler Instituut Nederland als docent/trainer aan de ervaringsgerichte supervisorenopleiding. Sinds 2009 heb ik mijn eigen praktijk, initieel naast een parttime baan in de GGZ. Inmiddels werk ik uitsluitend nog in mijn eigen praktijk.

Ik heb onder andere (leer)supervisie verzorgd voor de Hogeschool van Utrecht (SPH en Verpleegkundige studies), Stichting Kwintes, de Post HBO opleiding Rouw en Verliesbegeleider van het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR), en het Kempler Instituut Nederland.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Ik houd mijn eigen kennis en ontwikkeling op peil door intervisie, (Gestalt)supervisie en nascholingen te volgen.